Sekretesspolicy

Inledning

iOasis ("vi", "oss", "vår") respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter, dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig, inklusive:

  • Identitetsuppgifter: Inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare.
  • Kontaktuppgifter: Inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
  • Finansiella uppgifter: Inkluderar bankkonto- och betalkortsuppgifter.
  • Transaktionsuppgifter: Innehåller uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter som du har köpt från oss.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • För att behandla och leverera din beställning.
  • För att hantera vår relation med dig.
  • För att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas.

Lagring av uppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav, redovisningskrav eller rapporteringskrav.

Dina juridiska rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter med mera.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller våra sekretessrutiner, vänligen kontakta oss på [email protected].

Friskrivningsklausul om icke-affiliation

iOasis är en oberoende detaljhandelsenhet och är inte ansluten till, godkänd av eller associerad med Apple Inc.

Alla Apple-produkter som säljs på vår webbplats är 100% original och äkta, förvärvade genom lagliga kanaler.

Alla varumärken, inklusive men inte begränsat till Apple:s varumärken, tillhör sina respektive ägare och används endast i identifieringssyfte.

Vår affärsverksamhet följer lokala och regionala lagar och förordningar om försäljning av konsumentelektronik.

Det finns ingen anknytning, sponsring, rekommendation eller något underförstått partnerskap med Apple Inc.

Håll dig uppdaterad.

Få uppdateringar om Apple Vision Pro, inklusive nyheter om tillgänglighet.